Firma Mafatex je osnovana 1990. Osnovna djelatnost firme je trgovina koncem i priborom za tekstilnu industriju, industriju namještaja, kožarsku i auto industriju te štamparske djelatnosti.
Zahvaljujući uspješnoj poslovnoj strategiji naši poslovni partneri su prepoznali kvalitet usluga i proizvoda koje naša firma distribuira u Bosni i Hercegovini. Distributeri smo konca proizvođača A&E Gütermann, ugledne kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država čije je evropsko sjedište u Gutach (Njemačka) i Mariboru (Slovenija).
Radimo sa lagerom, tako da naši kupci mogu biti pravovremeno i kvalitetno opskrbljeni asortimanom naše prodaje. U maloprodaji i veleprodaji se trudimo ponuditi raznovrstan asortiman proizvoda koji će zadovoljiti sve one koji traže garanciju kvaliteta.