Sjedište: Džinina 26, Sarajevo
Maloprodaja: Veliki Čurčiluk 54, Sarajevo
Tel. +387 33 232 348
Tel. +387 61 219 160
Tel. +387 61 199 973
Fax. +387 33 232 348
Identifikacioni broj: 4200021070002
PDV broj: 200021070002
Poreski broj: 184315
Email: info@mafatex.ba
mafatex@gmail.com
Sberbank BH (BAM): 1401020003653780
Sberbank BH (EUR): 1401011200018364